Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) Ceasar - U0230-A652DC

U0230-A652DC

818,000

- Màu sắc :Màu trắng (PW)
- KT :270 x 340 x 552mm