Lavabo Treo Tường Ceasar - L2220 + P2436

L2220-P2436

983,000

- Màu sắc :Màu trắng (PW)
- KT :460 x 550 x 200 mm